Zespół Szkół w Sokółce
center-left.png center-right.png
Nawigacja
blank.gif blank.gif
Ostatnio dodane
Zdjęcia.
 [311]
Artykuły.
Pobrane pliki.
blank.gif blank.gif
Zasady rekrutacji L.O.D.

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSOŁYCH W SOKÓŁCE
 
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (t.j. Dz. U. Z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych trybów szkół do innych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 26 poz. 232 ze zmianami);
3. Zarządzenie Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalania terminów i zasad rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
4. Statut Zespołu Szkół w Sokółce.

Postanowienia ogólne
1. Rekrutację kandydatów do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sokółce prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna, powołana przez dyrektora szkoły.
2. Przewodniczącym Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej jest wicedyrektor wyznaczony przez dyrektora szkoły.
3. Członkami komisji są przedstawiciele Rady Pedagogicznej powoływani do pracy w komisji przez dyrektora szkoły.
4. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna podejmuje wszelkie decyzje związane z rekrutacją, a w szczególności:
a) przeprowadza postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne zgodne z kryteriami określonymi w zasadach rekrutacji;
b) ustala minimalną wymaganą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym;
c) ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia;
d) ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły;
e) poddaje informację o wolnych miejscach w szkole;
f) sporządza protokół z postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.
5. O przyjęcie do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
6. O przyjęciu do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej, którzy ukończyli lub ukończą 18 lat w roku szkolnym, w którym podejmą naukę w szkole. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na przyjęcie słuchacza który, nie ukończył 18 lat.
7. Kandydaci do liceum składają dokumenty w terminie określonym przez Kuratora Oświaty.
8. Podczas rekrutacji stosowane są kryteria określone przez Kuratora Oświaty.
9. Kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor Szkoły w terminie 7 dni od złożenia odwołania.
 
Dokumenty
Kandydaci mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
a) podanie o przyjęcie do szkoły;
b) dwie fotografie;
c) świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej;
d) zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu gimnazjalnego w przypadku kandydatów – absolwentów gimnazjum;
e) kserokopia dowodu osobistego lub metryki urodzenia w przypadku kandydatów, którzy nie ukończyli 18 lat w chwili prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do szkoły.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00 - 15:00.


czytano: 2099 razy
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Do końca wakacji...
pozostało 27 dni
blank.gif blank.gif
Kalendarz
<< Sierpień 2015 >>
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Dzisiaj:
blank.gif blank.gif
centerb-left.png centerb-right.png
center-left.png center-right.png
centerb-left.png centerb-right.png